ทัวร์ที่เลือก

ทัวร์ zhangjiajie
พบ 31 โปรแกรม จาก 13 บริษัททัวร์

 • ทัวร์จีน เอาใจคนเวลาน้อย…เดินวัดใจสะพานแก้วข้ามภูเขายาวที่สุดในโลก

  เริ่มต้น 9,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 7 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์

  เริ่มต้น 12,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์

  เริ่มต้น 12,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

  เริ่มต้น 12,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์

  เริ่มต้น 12,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางชา-จางเจียเจี้ย-ประตูสวรรค์

  เริ่มต้น 13,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์

  เริ่มต้น 13,888
  4 3 9 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน หุบเขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง เขาเทีนหมิงซาน (Breath Of Zhang Jia Jie)

  เริ่มต้น 13,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร (Breath Of Zhang Jia Jie) [Jul-Oct]

  เริ่มต้น 13,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน Shock Price A จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว (Sep - Oct)

  เริ่มต้น 12,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  10 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว (Shock Price)

  เริ่มต้น 13,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  10 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ลิ้มรสปูขน

  เริ่มต้น 15,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  24 ก.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ลิ้มรสปูขน

  เริ่มต้น 15,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  24 ก.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา - เฟิ่งหวง - จางเจียเจี้ย

  เริ่มต้น 18,900
  6 5 15 0
  20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก 4 วัน

  เริ่มต้น 18,900
  4 3 9 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 08 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง

  เริ่มต้น 21,900
  5 4 12 0
  19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว ถ้ำมังกรเหลือง

  เริ่มต้น 19,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 16 0
  05 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 05 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว ถ้ํามังกรเหลือง

  เริ่มต้น 19,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 16 0
  05 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 05 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว

  เริ่มต้น 20,799
  6 5 15 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

  เริ่มต้น 20,799
  6 5 15 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน The Charming Of Zhang Jia Jie

  เริ่มต้น 18,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 14 0
  30 ก.ย. 2560 - 05 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 05 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 16 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560
  • 23 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน หุบเขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (The Charming Of Zhang Jia Jie)

  เริ่มต้น 18,888
  6 5 14 0
  30 ก.ย. 2560 - 05 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 05 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 16 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560
  • 23 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เจาะลึกฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย (1)

  เริ่มต้น 24,900
  6 5 16 0
  20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน เจาะลึกฉางซา-เฟิ่งหวง-จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว

  เริ่มต้น 24,900
  6 5 15 0
  20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ฟ่งหวง

  เริ่มต้น 24,900
  6 5 15 0
  06 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางชา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ภูเขาอวตาร

  เริ่มต้น 20,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 15 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (2)

  เริ่มต้น 26,888
  6 5 15 0
  20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง

  เริ่มต้น 22,888
  6 5 15 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ฟ่งหวง (5 ดาว)

  เริ่มต้น 27,900
  6 5 15 0
  06 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย

  เริ่มต้น 41,900
  5 4 14 0
  19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย VIP ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  เริ่มต้น 44,900
  6 5 16 0
  18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
  • 31 ต.ค. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560