ทัวร์ที่เลือก

ทัวร์ turkey
พบ 23 โปรแกรม จาก 5 บริษัททัวร์

 • ทัวร์ตุรกี Special Popular Turkey

  เริ่มต้น 28,999
  8 5 15 0
  21 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 21 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ตุรกี Turkey Hot Hot

  เริ่มต้น 29,500
  8 6 17 0
  13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ตุรกี Andaman To Wonderful Turkey

  เริ่มต้น 29,900
  8 6 18 0
  HKT
  24 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 01 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 08 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ตุรกี วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ บ้านพระแม่มารี พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Turkey Hot Hot)

  เริ่มต้น 29,998
  8 6 16 0
  13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 01 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ตุรกี Autumn Turkey

  เริ่มต้น 29,999
  9 6 18 0
  03 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 03 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 05 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 10 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 04 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ตุรกี ตุรกี Autumn Turkey

  เริ่มต้น 29,999
  9 6 18 0
  03 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 03 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 05 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 10 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 04 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ตุรกี All in Turkey

  เริ่มต้น 30,999
  9 6 20 0
  24 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
  • 26 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560
  • 03 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 31 ต.ค. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 14 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ตุรกี ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส บ้านพระแม่มารี พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (Turkey Surprise)

  เริ่มต้น 33,888
  8 5 17 0
  07 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 07 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 16 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ตุรกี Turkey Surprise

  เริ่มต้น 33,888
  8 5 17 0
  07 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 07 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 16 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ตุรกี Luxury Turkey

  เริ่มต้น 34,555
  9 6 17 0
  16 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ตุรกี พระราชวัง Topkapi ฮิปโปโดรม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Luxury Turkey)

  เริ่มต้น 34,555
  9 6 17 0
  16 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี Spirit of Turkey

  เริ่มต้น 34,900
  8 5 16 0
  24 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 08 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 10 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ตุรกี เมืองโบราณเอเฟซุส ปามุคคาเล (Spirit of Turkey)

  เริ่มต้น 34,900
  8 5 16 0
  24 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 26 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560
  • 30 ก.ย. 2560 - 07 ต.ค. 2560
  • 08 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 10 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ตุรกี ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส บ้านพระแม่มารี วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (Turkey Kazakhstan)

  เริ่มต้น 36,555
  10 7 21 0
  06 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ตุรกี Super Shock Turkey

  เริ่มต้น 36,555
  10 7 21 0
  06 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล - เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า - กรุงทรอย Highlight Turkey

  เริ่มต้น 34,900
  8 5 17 0
  12 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ตุรกี Wonderful Turkey

  เริ่มต้น 36,900
  8 5 17 0
  12 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ตุรกี Izmir in love : Turkey

  เริ่มต้น 37,900
  8 5 15 0
  05 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 05 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 21 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ตุรกี ห้องสมุดเซลซุส ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ วิหารอะโครโปลิส (Izmir in love : Turkey)

  เริ่มต้น 37,900
  8 5 15 0
  05 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 05 ต.ค. 2560 - 12 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 21 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ตุรกี Highlight Turkey ตุรกี

  เริ่มต้น 39,900
  8 5 17 0
  12 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ตุรกี พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปราสาทปุยฝ้าย (แกรนด์ตุรกี)

  เริ่มต้น 40,900
  8 5 15 0
  06 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
 • แกรนด์ตุรกี (2)

  เริ่มต้น 45,000
  8 5 16 0
  06 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี

  เริ่มต้น 45,500
  9 6 21 0
  14 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2561