ทัวร์ที่เลือก

ทัวร์ โปแลนด์
พบ 12 โปรแกรม จาก 6 บริษัททัวร์

 • ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ (Special Poland)

  เริ่มต้น 29,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 3 8 0
  16 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 13 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560
  • 20 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560
  • 27 พ.ย. 2560 - 02 ธ.ค. 2560
  • 11 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป Special Poland

  เริ่มต้น 29,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 3 8 0
  02 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 02 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560
  • 09 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 16 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 13 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560
  • 20 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560
  • 27 พ.ย. 2560 - 02 ธ.ค. 2560
  • 11 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ฮังการี

  เริ่มต้น 46,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  9 6 18 0
  03 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 03 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560
  • 28 พ.ย. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 07 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป เทียวยุโรป เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ฮังการี

  เริ่มต้น 46,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  9 6 18 0
  28 พ.ย. 2560 - 06 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 28 พ.ย. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 07 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์โปแลนด์-เชก

  เริ่มต้น 59,900
  8 6 16 0
  14 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 13 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
 • แกรนด์โปแลนด์

  เริ่มต้น 65,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 6 17 0
  16 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์โปแลนด์ แกรนด์โปแลนด์

  เริ่มต้น 65,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 6 16 0
  20 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 04 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป เยอรมนี - โปแลนด์

  เริ่มต้น 65,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 15 0
  16 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 04 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 26 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • แกรนด์ โปแลนด์

  เริ่มต้น 69,900
  9 6 18 0
  14 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์โปแลนด์ แกรนด์โปแลนด์

  เริ่มต้น 69,900
  9 6 18 0
  21 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 21 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2561
  • 07 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561
  • 28 เม.ย. 2561 - 06 พ.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปแลนด์ วอร์ซอว์ โทรุน

  เริ่มต้น 69,900
  9 6 18 0
  14 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2561
  • 07 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561
  • 28 เม.ย. 2561 - 06 พ.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป โปแลนด์ - (เบอร์ลิน) เยอรมันตะวันออก

  เริ่มต้น 79,900
  9 6 19 0
  07 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 07 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560