ทัวร์ที่เลือก

ทัวร์ อาฟริกาใต้
พบ 14 โปรแกรม จาก 6 บริษัททัวร์

 • ทัวร์แอฟริกาใต้ เคปทาวน์

  เริ่มต้น 47,999
  6 3 9 0
  04 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 04 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 11 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์แอฟริกาใต้ มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้

  เริ่มต้น 69,900
  8 5 15 0
  27 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 13 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 20 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์แอฟริกาใต้ มหัศจรรย์ แอฟริกาใต้

  เริ่มต้น 69,900
  8 5 15 0
  27 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 13 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 20 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์

  เริ่มต้น 77,000
  8 5 14 0
  Ethiopian Airlines
  15 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 15 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์แอฟริกา แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์

  เริ่มต้น 79,900
  8 5 15 0
  20 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 25 ม.ค. 2561 - 01 ก.พ. 2561
  • 20 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561
  • 17 มี.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2561
  • 09 เม.ย. 2561 - 16 เม.ย. 2561
  • 12 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
  • 26 เม.ย. 2561 - 03 พ.ค. 2561
 • ทัวร์แอฟริกา แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์

  เริ่มต้น 79,900
  8 5 15 0
  20 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 25 ม.ค. 2561 - 01 ก.พ. 2561
  • 20 ก.พ. 2561 - 27 ก.พ. 2561
  • 17 มี.ค. 2561 - 24 มี.ค. 2561
  • 09 เม.ย. 2561 - 16 เม.ย. 2561
  • 12 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
  • 26 เม.ย. 2561 - 03 พ.ค. 2561
 • ทัวร์แอฟริกาใต้ ที่รวมโลกทั้งใบไว้ในประเทศเดียว

  เริ่มต้น 89,800
  8 5 15 0
  07 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 07 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 16 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ (WWV09)

  เริ่มต้น 97,000
  8 5 16 0
  08 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 08 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 05 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa by Emirates

  เริ่มต้น 97,000
  8 5 16 0
  08 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 08 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 05 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์

  เริ่มต้น 99,900
  8 5 15 0
  03 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 03 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 • ทัวร์แอฟริกาใต้ South Africa by Emirates (New Year)

  เริ่มต้น 103,000
  8 5 16 0
  30 ธ.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ธ.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2561
 • ทัวร์แอฟริกาใต้ ที่รวมโลกทั้งใบไว้ในประเทศเดียว

  เริ่มต้น 109,800
  8 5 14 0
  27 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์แอฟริกาใต้ โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์

  เริ่มต้น 134,000
  11 8 24 0
  20 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์แอฟริกาใต้ (South Africa) โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์

  เริ่มต้น 134,000
  11 8 24 0
  20 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560