ทัวร์ที่เลือก

ทัวร์ อังกฤษ สหราชอาณาจักร
พบ 42 โปรแกรม จาก 13 บริษัททัวร์

 • ทัวร์อังกฤษ สเปเชี่ยว ลอนดอน

  เริ่มต้น 39,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 3 7 1
  15 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 15 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
 • ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกฟอร์ด ช้อปปิ้ง (Special London) [Sep-Nov]

  เริ่มต้น 39,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 3 7 1
  15 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 15 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป Special London

  เริ่มต้น 39,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 3 7 1
  15 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 15 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
 • ทัวร์อังกฤษ อังกฤษ London Short Break

  เริ่มต้น 39,955 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 4 9 0
  30 พ.ย. 2560 - 05 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 พ.ย. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป เสาหินสโตนเฮ้นจ์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Inside Wales England)

  เริ่มต้น 44,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 11 0
  05 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 05 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 05 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ ลอนดอน (Inside Wales England)

  เริ่มต้น 44,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 11 0
  05 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 05 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 05 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ (Simply England)

  เริ่มต้น 44,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 3 8 0
  18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 14 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
 • ทัวร์อังกฤษ Buffet England

  เริ่มต้น 45,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 10 1
  24 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 04 พ.ย. 2560
 • ทัวร์อังกฤษ Buffet England

  เริ่มต้น 45,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 10 1
  24 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 04 พ.ย. 2560
 • ทัวร์อังกฤษ Surprise London

  เริ่มต้น 49,900
  6 3 8 0
  27 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป Easy Great Britain

  เริ่มต้น 49,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 11 0
  10 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ (อังกฤษ ลอนดอนเนอร์)

  เริ่มต้น 49,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 12 1
  13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ ลอนดอนเนอร์

  เริ่มต้น 49,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 12 1
  13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ (Easy Great Britain)

  เริ่มต้น 49,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 11 0
  10 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ-สก๊อตแลนด์

  เริ่มต้น 53,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 14 0
  03 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 03 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 01 ธ.ค. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ

  เริ่มต้น 53,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 13 1
  04 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 04 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 28 พ.ย. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์อังกฤษ Happy Time

  เริ่มต้น 55,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 12 2+
  04 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 04 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 • ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ Happy Time In Wales & England

  เริ่มต้น 55,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 12 2+
  04 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 04 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์

  เริ่มต้น 59,900
  8 5 15 0
  26 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 26 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560
  • 03 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 26 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 28 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ

  เริ่มต้น 59,900
  9 6 17 0
  16 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 09 ธ.ค. 2560
  • 04 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 07 ม.ค. 2561
 • ทัวร์อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ ช้อปปิ้ง ล่องเรือ [Oct-Dec]

  เริ่มต้น 59,900
  9 6 17 0
  16 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 09 ธ.ค. 2560
  • 04 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์อังกฤษ เที่ยวอังกฤษ Imperial London:อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์

  เริ่มต้น 62,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  9 6 18 0
  23 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 23 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 25 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 26 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 27 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ (Imperial London)

  เริ่มต้น 62,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  9 6 18 0
  23 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 23 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 25 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 26 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 27 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ London Cardiff

  เริ่มต้น 68,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 11 1
  25 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 25 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์อังกฤษ London Cardiff

  เริ่มต้น 68,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 11 1
  25 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 25 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป Great Britain อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์

  เริ่มต้น 69,900
  8 5 15 0
  23 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 23 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ TG Promotion

  เริ่มต้น 69,900
  9 6 16 0
  13 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ - สก็อตแลนด์

  เริ่มต้น 78,900
  8 5 14 0
  29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ Happy New Year United Kingdom

  เริ่มต้น 78,900
  8 5 14 0
  29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ (Oct)

  เริ่มต้น 85,900
  9 6 18 0
  13 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ (Jul - Oct)

  เริ่มต้น 89,900
  9 6 18 0
  13 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ (Dec)

  เริ่มต้น 89,900
  9 6 18 0
  25 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 25 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 26 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป Best of England

  เริ่มต้น 89,900
  8 5 14 0
  29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ - เวลล์ - สกอตแลนด์

  เริ่มต้น 105,900
  9 6 20 0
  29 ก.ย. 2560 - 07 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 07 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 04 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป : ทัวร์สก็อตแลนด์ – เวลส์ – อังกฤษ

  เริ่มต้น 118,800
  10 7 21 0
  06 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ (UK Panorama)

  เริ่มต้น 120,000
  10 7 22 0
  06 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป อังกฤษ พาโนราม่า (Oct-Dec)

  เริ่มต้น 120,000
  10 7 22 0
  06 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์อังกฤษ ดูบอลพรีเมียร์ลึก ลิเวอร์พูล-เชลซี

  เริ่มต้น 120,000
  8 5 15 0
  22 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 22 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
 • ทัวร์อังกฤษ ดูบอลอังกฤษ ลิเวอร์-แมนยู

  เริ่มต้น 135,000
  8 5 15 0
  11 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
 • ทัวร์อังกฤษ ดูบอลอังกฤษ แมนยู-ลิเวอร์

  เริ่มต้น 135,000
  8 5 15 0
  07 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 07 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิส - ฝรั่งเศส - อังกฤษ

  เริ่มต้น 151,500
  12 9 27 0
  07 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 07 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส - อังกฤษ

  เริ่มต้น 165,900
  13 10 31 0
  12 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 26 ธ.ค. 2560 - 07 ม.ค. 2561