ทัวร์ที่เลือก

ทัวร์ ลิคเค่นสไตน์
พบ 12 โปรแกรม จาก 5 บริษัททัวร์

 • ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย

  เริ่มต้น 56,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  9 6 18 0
  12 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 28 พ.ย. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 26 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย

  เริ่มต้น 56,900
  9 6 18 0
  12 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 28 พ.ย. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 26 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป Germany-Switzerland-France

  เริ่มต้น 59,900
  8 5 11 0
  14 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 04 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิส ฝรั่งเศส ปราสาทนอยฯ ขึ้นจุงฟราวน์

  เริ่มต้น 59,900
  8 5 12 0
  15 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 15 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป Hot Promotion เยอรมนี- สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส

  เริ่มต้น 59,900
  8 5 11 0
  07 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 07 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 04 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ - ลิคเท่นสไตน์ - อิตาลี (Europe Autumn)

  เริ่มต้น 65,500 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 13 0
  22 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 22 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ลิคเท่นสไตน์ อิตาลี (Europe Autumn Route)

  เริ่มต้น 65,500 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 13 0
  22 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 22 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป ยุโรปแอลป์ (จุงเฟรา) เยอรมันนี ออสเตรีย สวิสฯ (Sep - Dec)

  เริ่มต้น 65,900
  8 5 12 0
  01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป ยุโรปแอลป์ (จุงเฟรา) เยอรมันนี ออสเตรีย สวิสฯ (Oct)

  เริ่มต้น 69,900
  8 5 12 0
  03 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 03 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ พักเซอร์แมท รถไฟโรแมนติก (Sep - Nov)

  เริ่มต้น 79,900
  8 6 14 0
  01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

  เริ่มต้น 111,900
  10 7 21 0
  08 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 08 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 11 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 30 ต.ค. 2560 - 08 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป Unseen Switzerland

  เริ่มต้น 154,900
  10 7 21 0
  20 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560