ทัวร์ที่เลือก

ทัวร์ มาเก๊า
พบ 83 โปรแกรม จาก 11 บริษัททัวร์

 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล วัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนต์พอล (Super Pro)

  เริ่มต้น 3,988 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  3 2 6 0
  24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560
  • 25 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า Super Pro!! มาเก๊า จูไห่

  เริ่มต้น 3,988
  3 2 6 0
  25 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 25 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่

  เริ่มต้น 5,888
  3 2 6 0
  13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 05 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 14 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 16 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560
  • 12 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561
  • 13 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
  • 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
  • 20 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561
  • 26 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน

  เริ่มต้น 5,999
  2 1 4 0
  06 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 04 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 04 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 09 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 23 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2560
  • 19 ม.ค. 2561 - 20 ม.ค. 2561
  • 26 ม.ค. 2561 - 27 ม.ค. 2561
  • 02 ก.พ. 2561 - 03 ก.พ. 2561
 • ทัวร์มาเก๊า Popular Macau

  เริ่มต้น 6,900
  3 2 6 0
  12 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 05 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 01 ม.ค. 2561 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์มาเก๊า โปรชิวชิว...บินตรงมาเก๊า จูไห่ The Venetian (B)

  เริ่มต้น 6,999
  3 2 7 0
  24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระ เวเนเชี่ยน ช้อปปิ้ง (โปรชิวชิว) [Sep]

  เริ่มต้น 6,999
  3 2 7 0
  24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ (โปรชิวชิว มาเก๊า จูไห่) [Sep]

  เริ่มต้น 6,999
  3 2 7 0
  24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ โชว์น้ำพุเต้นระบำ

  เริ่มต้น 7,799
  3 2 6 0
  24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ โชว์น้ำพุเต้นระบำ

  เริ่มต้น 7,799
  3 2 6 0
  24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง โปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่

  เริ่มต้น 7,888
  3 2 5 0
  13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 05 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 14 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 16 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560
  • 12 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561
  • 13 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
  • 19 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
  • 20 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561
  • 26 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
 • ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชียน จูไห่ (Oct)

  เริ่มต้น 7,900
  3 2 6 0
  06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 07 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชียน จูไห่ (Nov)

  เริ่มต้น 7,900
  3 2 6 0
  03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชียน จูไห่ (Dec)

  เริ่มต้น 7,900
  3 2 6 0
  01 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 01 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 16 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 23 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซนต์ปอล เดอะเวเนเชี่ยน (Easy Popular In Macau)

  เริ่มต้น 7,900
  3 2 6 0
  12 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 01 ม.ค. 2561 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์มาเก๊า Easy Popular In Macau

  เริ่มต้น 7,900
  3 2 6 0
  12 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 01 ม.ค. 2561 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์มาเก๊า โปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ (B)

  เริ่มต้น 8,555
  3 2 6 0
  24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ (โปรสุดฮอต มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่) [Sep]

  เริ่มต้น 8,555
  3 2 6 0
  24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า Easy Shopping In Macau

  เริ่มต้น 8,900
  3 2 6 0
  24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ วัดอาม่า โบสถ์เซ็นต์ปอล (Easy Shopping In Macau)

  เริ่มต้น 8,900
  3 2 6 0
  24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น

  เริ่มต้น 9,900
  3 2 6 0
  06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 07 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ (โปรถูกเว่อร์ กิน เที่ยว ช้อป)

  เริ่มต้น 9,999
  3 2 7 0
  24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า โปรถูกเว่อร์!!.. มาเก๊า จูไห่

  เริ่มต้น 9,999
  3 2 7 0
  24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 26 ก.ย. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง Easy HKG-MFM-ZHU

  เริ่มต้น 10,900
  3 2 0 0
  07 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 07 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 16 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 23 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง

  เริ่มต้น 10,999
  3 2 6 0
  05 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 05 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 07 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 23 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง

  เริ่มต้น 10,999
  3 2 6 0
  05 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 05 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 07 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

  เริ่มต้น 10,999
  4 3 9 0
  30 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

  เริ่มต้น 10,999
  4 3 9 0
  30 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • บินตรง !! เชียงใหม่ มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-จูไห่

  เริ่มต้น 11,900
  3 2 6 0
  CNX
  22 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 22 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ (Sep)

  เริ่มต้น 11,900
  3 2 6 0
  29 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า-จู่ไห่ The Parisian Macao (Sep-Oct)

  เริ่มต้น 11,911
  3 2 6 0
  30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
  • 01 ต.ค. 2560 - 03 ต.ค. 2560
  • 16 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 23 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 30 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 31 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า-จู่ไห่ The Parisian Macao (Nov-Dec)

  เริ่มต้น 11,911
  3 2 6 0
  01 พ.ย. 2560 - 03 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 01 พ.ย. 2560 - 03 พ.ย. 2560
  • 05 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 06 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 07 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560
  • 07 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 13 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 14 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 14 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 20 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 21 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
  • 21 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 27 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 28 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
  • 28 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
  • 29 พ.ย. 2560 - 01 ธ.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 04 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 05 ธ.ค. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 11 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 12 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 13 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า - จูไห่

  เริ่มต้น 11,911
  3 2 6 0
  30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
  • 01 ต.ค. 2560 - 03 ต.ค. 2560
  • 16 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 23 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 30 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 31 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่

  เริ่มต้น 11,999
  3 2 6 0
  30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง - เซินเจิ้น - จูไห่

  เริ่มต้น 11,999
  3 2 6 0
  19 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 19 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ (HC2-CX Finale3City)

  เริ่มต้น 11,999
  3 2 6 0
  30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า - จูไห่ - Chime long

  เริ่มต้น 12,799
  3 2 5 0
  02 พ.ย. 2560 - 04 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 02 พ.ย. 2560 - 04 พ.ย. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 02 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 09 ธ.ค. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 16 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง ช้อปปิ้ง พีคแทรม

  เริ่มต้น 12,900
  3 2 4 0
  06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 07 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง จูไห่ มาเก้า เวเนเซี่ยน (Pro Love Love)

  เริ่มต้น 12,999
  3 2 5 0
  30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 07 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง สบาย...สบาย

  เริ่มต้น 12,999
  3 2 7 0
  29 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง สบาย...สบาย

  เริ่มต้น 12,999
  3 2 7 0
  29 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง

  เริ่มต้น 12,999
  4 3 10 0
  02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 11 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561
  • 25 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
  • 01 ก.พ. 2561 - 04 ก.พ. 2561
  • 03 มี.ค. 2561 - 06 มี.ค. 2561
  • 08 มี.ค. 2561 - 11 มี.ค. 2561
  • 10 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561
  • 15 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561
  • 16 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561
  • 17 มี.ค. 2561 - 20 มี.ค. 2561
  • 22 มี.ค. 2561 - 25 มี.ค. 2561
  • 23 มี.ค. 2561 - 26 มี.ค. 2561
  • 24 มี.ค. 2561 - 27 มี.ค. 2561
  • 31 มี.ค. 2561 - 03 เม.ย. 2561
  • 19 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561
  • 20 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
  • 21 เม.ย. 2561 - 24 เม.ย. 2561
  • 28 เม.ย. 2561 - 01 พ.ค. 2561
  • 03 พ.ค. 2561 - 06 พ.ค. 2561
  • 10 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561
  • 11 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561
  • 12 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561
  • 17 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561
  • 18 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561
  • 19 พ.ค. 2561 - 22 พ.ค. 2561
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Jan]

  เริ่มต้น 12,999
  4 3 10 0
  11 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561
  • 25 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Nov]

  เริ่มต้น 12,999
  4 3 10 0
  02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Feb]

  เริ่มต้น 12,999
  4 3 10 0
  01 ก.พ. 2561 - 04 ก.พ. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 01 ก.พ. 2561 - 04 ก.พ. 2561
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Mar]

  เริ่มต้น 12,999
  4 3 10 0
  03 มี.ค. 2561 - 06 มี.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 03 มี.ค. 2561 - 06 มี.ค. 2561
  • 08 มี.ค. 2561 - 11 มี.ค. 2561
  • 10 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561
  • 15 มี.ค. 2561 - 18 มี.ค. 2561
  • 16 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561
  • 17 มี.ค. 2561 - 20 มี.ค. 2561
  • 22 มี.ค. 2561 - 25 มี.ค. 2561
  • 23 มี.ค. 2561 - 26 มี.ค. 2561
  • 24 มี.ค. 2561 - 27 มี.ค. 2561
  • 31 มี.ค. 2561 - 03 เม.ย. 2561
 • ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (HKG27)

  เริ่มต้น 12,999
  4 3 9 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 16 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560
  • 21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
  • 02 ม.ค. 2561 - 05 ม.ค. 2561
  • 06 ม.ค. 2561 - 09 ม.ค. 2561
  • 13 ม.ค. 2561 - 16 ม.ค. 2561
  • 20 ม.ค. 2561 - 23 ม.ค. 2561
  • 27 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
  • 03 ก.พ. 2561 - 06 ก.พ. 2561
  • 08 มี.ค. 2561 - 11 มี.ค. 2561
  • 10 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561
  • 16 มี.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561
 • ทัวร์ซัวเถา วันปิยะ 2560 มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา แต้จิ๋ว เยี่ยมญาติ

  เริ่มต้น 13,900
  5 4 12 0
  19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง - จูไห่ – มาเก๊า

  เริ่มต้น 13,900
  3 2 7 0
  06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันตา เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

  เริ่มต้น 13,999
  4 3 10 0
  28 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 28 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 05 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (2)

  เริ่มต้น 13,999
  4 3 9 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

  เริ่มต้น 13,999
  4 3 8 0
  19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (HKG22)

  เริ่มต้น 13,999
  4 3 9 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (HKG15)

  เริ่มต้น 13,999
  4 3 10 0
  28 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 28 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 05 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Apr]

  เริ่มต้น 13,999
  4 3 10 0
  19 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 19 เม.ย. 2561 - 22 เม.ย. 2561
  • 20 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
  • 21 เม.ย. 2561 - 24 เม.ย. 2561
  • 28 เม.ย. 2561 - 01 พ.ค. 2561
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [May]

  เริ่มต้น 13,999
  4 3 10 0
  03 พ.ค. 2561 - 06 พ.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 03 พ.ค. 2561 - 06 พ.ค. 2561
  • 10 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561
  • 11 พ.ค. 2561 - 14 พ.ค. 2561
  • 12 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561
  • 17 พ.ค. 2561 - 20 พ.ค. 2561
  • 18 พ.ค. 2561 - 21 พ.ค. 2561
  • 19 พ.ค. 2561 - 22 พ.ค. 2561
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

  เริ่มต้น 13,999
  4 3 10 0
  28 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 28 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 05 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา - เซินเจิ้น - จูไห่

  เริ่มต้น 14,881
  4 3 8 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่

  เริ่มต้น 14,881
  4 3 8 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง Hongkong - Macau - Zhuhai

  เริ่มต้น 14,900
  3 2 7 0
  13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า จูไห่ Parisian (Sep)

  เริ่มต้น 14,900
  3 2 6 0
  29 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 30 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า (HKG23)

  เริ่มต้น 14,999
  4 3 9 0
  30 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560
  • 07 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

  เริ่มต้น 14,999
  4 3 9 0
  30 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560
  • 07 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เส้นทางพิเศษ...มนต์เสน่ห์กุ้ยหลิน

  เริ่มต้น 14,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 16 0
  26 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 26 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

  เริ่มต้น 15,900
  5 3 10 0
  12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

  เริ่มต้น 15,900
  5 3 10 0
  12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง Fun 6 เที่ยว 4 เมือง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า

  เริ่มต้น 16,555
  4 3 9 0
  28 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 28 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา เยี่ยมญาติ (Oct)

  เริ่มต้น 17,999
  6 5 13 1
  10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา เยี่ยมญาติ

  เริ่มต้น 17,999
  6 5 13 1
  10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง Fun 5 เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง - จูไห่ - มาเก๊า

  เริ่มต้น 18,900
  4 3 9 0
  12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง Hongkong - Macau

  เริ่มต้น 18,999
  3 2 5 0
  13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - มาเก๊า (3)

  เริ่มต้น 18,999
  3 2 5 0
  13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า วิหารเซนต์ปอล วัดแชกงหมิว (Hongkong Macau)

  เริ่มต้น 18,999
  3 2 4 0
  13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า รีพลัสเบย์ วัดอาม่า วัดแชกงหมิว

  เริ่มต้น 18,999
  3 2 4 0
  13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เส้นทางพิเศษ มนต์เสน่ห์กุ้ยหลิน แถมเที่ยวมาเก๊า จูไห่

  เริ่มต้น 18,999
  6 5 16 0
  10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง มาเก๊า

  เริ่มต้น 18,999
  3 2 4 0
  13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง - มาเก๊า (2)

  เริ่มต้น 19,999
  3 2 5 0
  20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [Dec]

  เริ่มต้น 19,999
  4 3 10 0
  31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-ไหว้พระ 7 วัด (Fun 3)

  เริ่มต้น 20,500
  3 2 5 0
  29 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีขึ้นกระเช้านองปิง

  เริ่มต้น 22,900
  4 3 8 0
  30 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560
  • 07 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรี นองปิง

  เริ่มต้น 22,900
  4 3 8 0
  30 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 03 ต.ค. 2560
  • 07 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง พีคแทรม มาเก๊า เวเนเชี่ยน

  เริ่มต้น 23,999
  3 2 6 0
  28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 28 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ฮ่องกง New Year 1 เที่ยว 2 เมือง ฮ่องกง - มาเก๊า

  เริ่มต้น 32,500
  3 2 6 0
  30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561