ทัวร์ที่เลือก

ทัวร์ นอร์เวย์
พบ 46 โปรแกรม จาก 11 บริษัททัวร์

 • ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน (3 Capitals of Scandinavia)

  เริ่มต้น 48,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 11 0
  06 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 20 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน (3 Capitals of Scandinavia)

  เริ่มต้น 48,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 11 0
  06 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 20 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป Mono Norway

  เริ่มต้น 49,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 12 0
  03 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 03 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน (Scandinavian Best Price)

  เริ่มต้น 51,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 15 0
  29 ก.ย. 2560 - 06 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 06 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ก (Scandinavian Shock)

  เริ่มต้น 51,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 15 0
  02 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 02 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 16 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 20 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก (Scandinavian Shock Price)

  เริ่มต้น 51,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 15 0
  16 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 20 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Flamsbana Norway

  เริ่มต้น 54,500 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 12 0
  17 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 17 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
  • 21 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์นอร์เวย์ นอร์เวย์ Flamsbana

  เริ่มต้น 54,500 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 4 12 0
  17 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 17 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
  • 21 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Scandinavia 3 Capitals สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค

  เริ่มต้น 55,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 15 0
  18 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 02 ธ.ค. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
  • 26 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค (Scandinavia 3 Capitals)

  เริ่มต้น 57,500 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 15 0
  18 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 02 ธ.ค. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
  • 26 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป สวีเดน - นอร์เวย์ - เดนมาร์ค

  เริ่มต้น 57,500 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 15 0
  18 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 02 ธ.ค. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
  • 26 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป Scandinavia Norway Sweden Denmark

  เริ่มต้น 59,900
  8 5 14 0
  03 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 03 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 04 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ช้อปปิ้ง ล่องเรือ (We're one Promotion) [Sep-Oct]

  เริ่มต้น 59,900
  8 5 14 0
  03 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 03 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 • ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก [Dec]

  เริ่มต้น 59,900
  8 5 14 0
  04 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 04 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก

  เริ่มต้น 59,900
  7 5 12 0
  02 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 02 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
  • 22 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
  • 24 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
  • 28 ม.ค. 2561 - 03 ก.พ. 2561
 • ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

  เริ่มต้น 65,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  8 5 15 0
  04 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 04 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 11 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 04 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 18 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์สแกนดิเนเวีย โปรโมชั่นสแกนฯ...เดนมาร์ค-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์ (Dec)

  เริ่มต้น 69,900
  7 4 13 0
  02 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 02 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์สแกนดิเนเวีย โปรโมชั่นสแกนฯ...เดนมาร์ค-นอร์เวย์-สวีเดน-ฟินแลนด์ (Sep - Oct)

  เริ่มต้น 69,900
  7 4 13 0
  14 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
 • ทัวร์สแกนดิเนเวีย Scandinavia 4 Capitals เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

  เริ่มต้น 69,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 5 15 0
  14 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน (Scandinavia 4 Capitals)

  เริ่มต้น 69,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 5 15 0
  07 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 07 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค

  เริ่มต้น 69,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  10 7 19 0
  09 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 09 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 16 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน (Scandinavia 3 Capital : Flamsbana)

  เริ่มต้น 69,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  10 7 19 0
  09 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 09 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 16 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

  เริ่มต้น 69,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  7 5 15 0
  14 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป Scandinavia 3 Capital : Flamsbana สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค

  เริ่มต้น 69,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  10 7 19 0
  09 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 09 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 16 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 25 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป Scandinavia 3 Capital : Flamsbana สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค

  เริ่มต้น 72,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  10 7 20 0
  29 ก.ย. 2560 - 08 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 08 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก (Scandinavia 3 Capital : Flamsbana)

  เริ่มต้น 72,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  10 7 20 0
  29 ก.ย. 2560 - 08 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 08 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป Scandinavia Promotion Denmark – Norway – Sweden – Finland

  เริ่มต้น 75,900
  7 4 12 0
  02 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 02 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก

  เริ่มต้น 77,900
  9 6 17 0
  14 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 29 พ.ย. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ – สวีเดน

  เริ่มต้น 77,900
  9 6 17 0
  14 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 29 พ.ย. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
 • Scandinavia 4 Capitals

  เริ่มต้น 78,900
  7 5 15 0
  30 ต.ค. 2560 - 05 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ต.ค. 2560 - 05 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป ท่องเที่ยวฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีนอร์เวย์ดินแดนแห่งธรรมชาติที่งดงาม

  เริ่มต้น 98,900
  9 6 18 0
  24 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก - สวีเดน - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์

  เริ่มต้น 98,900
  10 7 20 0
  13 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก - สวีเดน - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ (New Year)

  เริ่มต้น 105,900
  10 7 20 0
  25 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 25 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย 4 ประเทศ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน

  เริ่มต้น 115,900
  9 6 19 0
  30 ก.ย. 2560 - 08 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 07 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 05 พ.ย. 2560
 • ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน (Scandinavia Fjord)

  เริ่มต้น 121,500
  10 7 21 0
  14 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน (Scandinavia Fjord)

  เริ่มต้น 121,500
  10 7 21 0
  14 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 07 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก - นอร์เวย์ - ฟินแลนด์ - สวีเดน (Scandinavia Fjord) New Year

  เริ่มต้น 121,500
  10 7 21 0
  29 ธ.ค. 2560 - 07 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ธ.ค. 2560 - 07 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป : ทัวร์เจาะลึกนอร์เวย์ เมืองแห่งธรรมชาติที่งดงาม

  เริ่มต้น 139,800
  12 9 27 0
  13 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป สวีเดน - นอร์เวย์ Aurora Hunting Abisko & Tromso

  เริ่มต้น 153,000
  10 7 21 0
  01 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 01 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ (Aurora Hunting) [Dec]

  เริ่มต้น 153,000
  10 7 21 0
  01 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 01 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป สวีเดน - นอร์เวย์ Aurora Hunting Abisko & Tromso (New Year)

  เริ่มต้น 160,500
  10 7 21 0
  28 ธ.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 28 ธ.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป สวีเดน ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ นอร์ธเคป

  เริ่มต้น 170,500
  11 8 24 0
  29 ธ.ค. 2560 - 08 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ธ.ค. 2560 - 08 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ (Northern Light North Cape)

  เริ่มต้น 170,500
  11 8 24 0
  29 ธ.ค. 2560 - 08 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ธ.ค. 2560 - 08 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป : ไอซ์เบรกเกอร์ + กิจกรรมจับปูยักษ์ + บ้านเรือนกระจก + ล่าแสงเหนือ สแกนดิเนเวีย

  เริ่มต้น 195,800
  10 7 22 0
  27 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 07 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป : ทัวร์ตามล่าหาแสงเหนือ Norway Aurora

  เริ่มต้น 219,800
  11 8 24 0
  25 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 25 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ยุโรป : ทัวร์มหัศจรรย์ดินแดนแห่งธรรมชาติ เจาะลึกไอซ์แลนด์

  เริ่มต้น 219,800
  11 8 24 0
  29 ธ.ค. 2560 - 08 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ธ.ค. 2560 - 08 ม.ค. 2561