ทัวร์ที่เลือก

ทัวร์ จีน
พบ 289 โปรแกรม จาก 16 บริษัททัวร์

 • ทัวร์จีน เอาใจคนเวลาน้อย…เดินวัดใจสะพานแก้วข้ามภูเขายาวที่สุดในโลก

  เริ่มต้น 9,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 7 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย Shock Price A ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว (Sep - Oct)

  เริ่มต้น 10,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  04 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 04 ต.ค. 2560 - 07 ต.ค. 2560
  • 05 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 10 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 11 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 28 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย Shock Price A ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว (Nov-Dec)

  เริ่มต้น 11,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 07 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 14 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 28 พ.ย. 2560 - 01 ธ.ค. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 05 ธ.ค. 2560 - 08 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 12 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 16 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560
  • 19 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
  • 23 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560
  • 26 ธ.ค. 2560 - 29 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน Kunming ป่าท้อ สิบหลี่

  เริ่มต้น 11,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  14 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
 • Promotion ทัวร์จีน ฉางซา - จางเจียเจี้ย

  เริ่มต้น 12,777 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 16 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560
  • 21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 23 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ช้อปปิ้งจุใจ (Impression Of Zhangjiajie)

  เริ่มต้น 12,777 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 16 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560
  • 21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 23 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์

  เริ่มต้น 12,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์

  เริ่มต้น 12,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

  เริ่มต้น 12,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์

  เริ่มต้น 12,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์

  เริ่มต้น 12,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน Shock Price A จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว (Sep - Oct)

  เริ่มต้น 12,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  10 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว Shock Price B

  เริ่มต้น 12,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  09 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 09 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560
  • 21 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา สะพานแก้ว จางเจียเจี้ย (Shock Price A)

  เริ่มต้น 12,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว

  เริ่มต้น 12,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน กวางเจา - กุ้ยหลิน

  เริ่มต้น 13,331 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์

  เริ่มต้น 13,888
  4 3 9 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน หุบเขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง เขาเทีนหมิงซาน (Breath Of Zhang Jia Jie)

  เริ่มต้น 13,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร (Breath Of Zhang Jia Jie) [Jul-Oct]

  เริ่มต้น 13,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร (Breath Of Zhang Jia Jie) [Nov-Dec]

  เริ่มต้น 13,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  03 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 03 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Chongqing Save Save

  เริ่มต้น 13,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 05 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
 • ทัวร์ซัวเถา วันปิยะ 2560 มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา แต้จิ๋ว เยี่ยมญาติ

  เริ่มต้น 13,900
  5 4 12 0
  19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์กวางเจา กุ้ยหลิน หยางซั่ว รวมวีซ่าแล้ว ชมโชว์ Mirage

  เริ่มต้น 13,900
  6 4 12 0
  18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 21 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว (Shock Price)

  เริ่มต้น 13,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 9 0
  10 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางชา-จางเจียเจี้ย-ประตูสวรรค์

  เริ่มต้น 13,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน The Spirit Of Shanghai

  เริ่มต้น 14,777 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 10 0
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 29 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน มหานครเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือทะเลสาบซีหู (The Spirit Of Shanghai)

  เริ่มต้น 14,777 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 10 0
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 29 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน Freezing Cold In Shanghai

  เริ่มต้น 14,777 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 10 0
  19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว

  เริ่มต้น 14,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 10 0
  12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Beijing ผู้สาวขาเลาะ

  เริ่มต้น 14,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 10 0
  18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกจินเหมา อู๋ซี หังโจว

  เริ่มต้น 14,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 10 0
  12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Amazing Beijing

  เริ่มต้น 14,888
  4 3 8 0
  28 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 28 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 05 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 07 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Beijing Snow

  เริ่มต้น 14,888
  4 3 8 0
  04 ม.ค. 2561 - 07 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 04 ม.ค. 2561 - 07 ม.ค. 2561
  • 11 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561
  • 18 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
  • 25 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
  • 01 ก.พ. 2561 - 04 ก.พ. 2561
  • 08 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561
  • 22 ก.พ. 2561 - 25 ก.พ. 2561
  • 01 มี.ค. 2561 - 04 มี.ค. 2561
  • 08 มี.ค. 2561 - 11 มี.ค. 2561
 • ทัวร์จีน Guilin ฟิน แฮฟ ฟัน

  เริ่มต้น 14,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 14 0
  03 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 03 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 01 มี.ค. 2561 - 06 มี.ค. 2561
  • 09 มี.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561
 • ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว

  เริ่มต้น 14,900
  4 3 8 0
  19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว

  เริ่มต้น 14,900
  4 3 8 0
  19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน

  เริ่มต้น 14,999
  4 3 9 0
  06 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Easy สุดติ่ง In Zhangjiajie No.2

  เริ่มต้น 14,999
  4 3 9 0
  01 พ.ย. 2560 - 04 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 01 พ.ย. 2560 - 04 พ.ย. 2560
  • 07 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560
  • 21 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560
  • 27 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
  • 12 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560
  • 19 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย (Easy สุดติ่ง in Zhangjiajie) No.2

  เริ่มต้น 14,999
  4 3 9 0
  01 พ.ย. 2560 - 04 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 01 พ.ย. 2560 - 04 พ.ย. 2560
  • 07 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560
  • 21 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560
  • 27 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
  • 12 ธ.ค. 2560 - 15 ธ.ค. 2560
  • 19 ธ.ค. 2560 - 22 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน โปรโมชั่นพิเศษ เที่ยวรอบเซี่ยงไฮ้ นานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว

  เริ่มต้น 14,999
  5 3 12 0
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 30 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 28 พ.ย. 2560 - 02 ธ.ค. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 05 ธ.ค. 2560 - 09 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 21 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
  • 23 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน คุนหมิง ตามรอยซีรี่ย์ดัง ป่าท้อ สิบ ลี้

  เริ่มต้น 14,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เส้นทางพิเศษ...มนต์เสน่ห์กุ้ยหลิน

  เริ่มต้น 14,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 16 0
  26 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 26 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ปักกิ่ง พระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน กำแพงหมื่นลี้ (Perfection Of Beijing)

  เริ่มต้น 15,777 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 11 0
  18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน ปักกิ่ง By Hainan Airlines

  เริ่มต้น 15,777 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 11 0
  18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง Beijing Is Awesome (PKE03)

  เริ่มต้น 15,777 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 11 0
  19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 29 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 13 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Magical Of Chongqing

  เริ่มต้น 15,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  29 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 05 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 12 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 19 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ อุทยานเขานางฟ้า (Magical Of Chongqing) [Dec]

  เริ่มต้น 15,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  01 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 01 ธ.ค. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 03 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 17 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
  • 24 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน กวางเจา เกาะซาเมี่ยน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง

  เริ่มต้น 15,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 7 1
  02 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 02 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว

  เริ่มต้น 15,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 15 0
  27 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 29 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 13 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 20 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ลิ้มรสปูขน

  เริ่มต้น 15,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  24 ก.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว ลิ้มรสปูขน

  เริ่มต้น 15,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  24 ก.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 28 ก.ย. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน กวางเจา เกาะซาเมี่ยน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง

  เริ่มต้น 15,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 7 1
  02 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 02 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Easy เฟี้ยวฟ้าว In Beijing

  เริ่มต้น 15,999
  4 3 9 0
  26 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 26 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560
  • 03 ต.ค. 2560 - 06 ต.ค. 2560
  • 10 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน จัตุรัสเทียนอันหมิง ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย (Easy เฟี้ยวฟ้าว In Beijing)

  เริ่มต้น 15,999
  4 3 9 0
  26 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 26 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560
  • 03 ต.ค. 2560 - 06 ต.ค. 2560
  • 10 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว ย้อนรอยบรรพบุรุษ เชื่อมบ้านเกิดคนไทยเชื้อสายแต้จิ๋ว เที่ยวเต็มอิ่มไม่เข้าร้านรัฐบาล

  เริ่มต้น 15,999
  4 3 8 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวครบไฮไลท์ อวตารจางเจียเจี้ย

  เริ่มต้น 15,999
  5 4 12 0
  08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยว 2 มหานคร ปักกิ่ง เทียนสิน

  เริ่มต้น 15,999
  5 4 13 0
  13 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง

  เริ่มต้น 15,999
  4 3 9 0
  26 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 26 ก.ย. 2560 - 29 ก.ย. 2560
  • 03 ต.ค. 2560 - 06 ต.ค. 2560
  • 10 ต.ค. 2560 - 13 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ล่องเรือมังกรชมพระราชวังฤดูร้อน

  เริ่มต้น 15,999
  5 3 10 0
  21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน กำแพงเมืองจีน ล่องเรือมังกรชมพระราชวังฤดูร้อน (Wonderful China)

  เริ่มต้น 15,999
  5 3 10 0
  21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว

  เริ่มต้น 15,999
  4 3 8 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Shanghai จัดเต็ม

  เริ่มต้น 16,555 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 13 0
  18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อี้อู เมืองเจี้ยนเต๋อ (Freezing Cold In Shanghai) [Dec]

  เริ่มต้น 16,777 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 10 0
  01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน Hiso Lowprice

  เริ่มต้น 16,799
  5 3 10 0
  20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

  เริ่มต้น 16,799
  5 4 12 0
  22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 20 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา เจ้าแม่กวนอิม จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว

  เริ่มต้น 16,799
  5 4 12 0
  22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 20 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังกู้กง (Hiso Lowprice)

  เริ่มต้น 16,799
  5 3 10 0
  18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Fairy Tail Of Chongqing

  เริ่มต้น 16,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  29 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน ผาหินแกะสลักต้าจู๋ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (Fairy Tail Of Chongqing)

  เริ่มต้น 16,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  29 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก แกรนด์แคนยอน

  เริ่มต้น 16,900
  5 4 11 0
  26 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 26 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 10 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561
  • 17 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
  • 24 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
  • 31 ม.ค. 2561 - 04 ก.พ. 2561
  • 07 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู พระใหญ่หลิงซาน

  เริ่มต้น 16,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 10 0
  05 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 05 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน หอฟ้าเทียนถาน

  เริ่มต้น 16,900
  5 3 11 0
  26 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 26 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 14 พ.ย. 2560 - 18 พ.ย. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์

  เริ่มต้น 16,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน นานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี

  เริ่มต้น 16,999
  5 4 13 0
  14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Easy น่าเลิฟ In Shanghai

  เริ่มต้น 16,999
  5 4 13 0
  12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์

  เริ่มต้น 16,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี (Easy น่าเลิฟ In Shanghai)

  เริ่มต้น 16,999
  5 4 13 0
  12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้นผึ้ง (So Cool)

  เริ่มต้น 16,999
  5 3 10 0
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Wonderland)

  เริ่มต้น 16,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 8 0
  13 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน นานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี (โปรโมชั่นเที่ยวรอบเซี่ยงไฮ้)

  เริ่มต้น 16,999
  5 4 13 0
  14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉงชิ่ง เฉินตู อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์

  เริ่มต้น 16,999
  5 4 13 0
  15 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 15 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  • 23 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจ อู๋ซี

  เริ่มต้น 16,999
  5 4 13 0
  12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

  เริ่มต้น 17,555 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง

  เริ่มต้น 17,555 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้

  เริ่มต้น 17,799
  5 3 11 0
  16 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สวนผลไม้

  เริ่มต้น 17,799
  5 3 11 0
  16 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ปักกิ่ง นั่งสามล้อ ลิ้มรส BBQ

  เริ่มต้น 17,799
  5 3 11 0
  16 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เมืองมรดกโลกชื่อสุ่ย เมืองโบราณปิ่งอัน เฉินตู

  เริ่มต้น 17,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 16 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 29 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 13 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน Super Save จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว

  เริ่มต้น 17,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  27 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 04 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว หมู่บ้านหนานสวิน ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์

  เริ่มต้น 17,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 11 0
  12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน บินตรงหังโจว หมู่บ้านหนานสวิน ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์

  เริ่มต้น 17,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 11 0
  12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Super Save จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว

  เริ่มต้น 17,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  27 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 01 ต.ค. 2560 - 05 ต.ค. 2560
  • 04 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • Group&Go ทัวร์จีน กุ้ยหลิน

  เริ่มต้น 17,900
  4 3 5 0
  17 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 17 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Tianjin Beijing อ๊า อิ ยา อิ ยา

  เริ่มต้น 17,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  22 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 22 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
  • 26 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
  • 16 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561
  • 09 มี.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561
 • ทัวร์จีน นานกิง อู๋ซี ดีสนีย์แลนด์ หังโจว

  เริ่มต้น 17,999
  5 4 11 0
  18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Easy สุดติ่ง In Zhangjiajie

  เริ่มต้น 17,999
  4 3 8 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 08 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง

  เริ่มต้น 17,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  4 3 8 0
  20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย (Easy สุดติ่ง in Zhangjiajie)

  เริ่มต้น 17,999
  4 3 8 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 08 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Wonderland) [Jul-Oct]

  เริ่มต้น 17,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 8 0
  13 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา เยี่ยมญาติ (Oct)

  เริ่มต้น 17,999
  6 5 13 1
  10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เฉินตู Welcome Autumn ธาราแห่งสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกว

  เริ่มต้น 17,999
  5 4 11 0
  14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 30 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 21 ธ.ค. 2560 - 25 ธ.ค. 2560
  • 23 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน บินตรง ซัวเถา แช่สปาน้ำแร่ทะเล (Aug-Oct)

  เริ่มต้น 17,999
  4 3 8 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ซัวเถา แช่สปาน้ำแร่ทะเล

  เริ่มต้น 17,999
  4 3 8 0
  13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
 • ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา เยี่ยมญาติ

  เริ่มต้น 17,999
  6 5 13 1
  10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว

  เริ่มต้น 18,555 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 13 0
  18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

  เริ่มต้น 18,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Disneyland..บนแผ่นดินใหญ่ เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC

  เริ่มต้น 18,799
  5 3 8 0
  20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึก SWFC ดิสนีย์แลนด์

  เริ่มต้น 18,799
  5 3 8 0
  20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เฉินตู โดยสายการบิน เสฉวนแอร์ไลน์

  เริ่มต้น 18,799
  5 4 11 0
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน The Charming Of Zhang Jia Jie

  เริ่มต้น 18,888 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 14 0
  30 ก.ย. 2560 - 05 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 05 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 16 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560
  • 23 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน หุบเขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (The Charming Of Zhang Jia Jie)

  เริ่มต้น 18,888
  6 5 14 0
  30 ก.ย. 2560 - 05 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ก.ย. 2560 - 05 ต.ค. 2560
  • 14 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 09 พ.ย. 2560
  • 11 พ.ย. 2560 - 16 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 07 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 16 ธ.ค. 2560 - 21 ธ.ค. 2560
  • 23 ธ.ค. 2560 - 28 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์ดรีมไลน์

  เริ่มต้น 18,900
  6 5 14 0
  04 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 04 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน Shock Price! เจาะลึกมังกรแห่งดินแดง ลิ้มรส BBQ

  เริ่มต้น 18,900
  5 3 11 0
  12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก 4 วัน

  เริ่มต้น 18,900
  4 3 9 0
  24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ก.ย. 2560 - 27 ก.ย. 2560
  • 08 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 29 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว โชว์ดรีมไลน์

  เริ่มต้น 18,900
  6 5 14 0
  04 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 04 ต.ค. 2560 - 09 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา - เฟิ่งหวง - จางเจียเจี้ย

  เริ่มต้น 18,900
  6 5 15 0
  20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี

  เริ่มต้น 18,999
  5 3 9 0
  14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี

  เริ่มต้น 18,999
  5 3 9 0
  14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน บินตรง..ซัวเถา แต้จิ๋ว อิสระ เยี่ยมญาติ

  เริ่มต้น 18,999
  5 4 9 1
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 30 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน หังโจว พระใหญ่หลิงซาน เซี่ยงไฮ้ Disneyland

  เริ่มต้น 18,999
  5 4 11 0
  14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เส้นทางพิเศษ มนต์เสน่ห์กุ้ยหลิน แถมเที่ยวมาเก๊า จูไห่

  เริ่มต้น 18,999
  6 5 16 0
  10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน บินตรง ซัวเถา แช่สปาน้ำแร่ทะเล (Jul-Oct)

  เริ่มต้น 18,999
  5 4 9 1
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 30 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน บินตรง ซัวเถา แช่สปาน้ำแร่ทะเล

  เริ่มต้น 18,999
  5 4 9 1
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 30 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน บินตรงซัวเถา เหมยโจว หย่งติ้ง ชมมรดกโลกบ้านดิน

  เริ่มต้น 18,999
  5 4 11 0
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 30 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน เจิ้งโจว - ลั่วหยาง - ซีอาน – สุสานทหารจิ๋นซี

  เริ่มต้น 18,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 9 0
  14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉงชิ่ง เฉินตู เขาง้อไบ้ 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองจีน

  เริ่มต้น 18,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 16 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 29 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 13 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว ถ้ำมังกรเหลือง

  เริ่มต้น 19,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 16 0
  05 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 05 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) เซี่ยงไฮ้

  เริ่มต้น 19,900
  4 3 10 0
  12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง

  เริ่มต้น 19,900
  4 3 9 0
  20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง หังโจว ยอดเขาที่สวยที่สุดหวงซาน

  เริ่มต้น 19,900
  4 3 12 0
  12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว ถ้ํามังกรเหลือง

  เริ่มต้น 19,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 16 0
  05 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 05 ต.ค. 2560 - 10 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง ต้าจู่ อู่หลง

  เริ่มต้น 19,900
  4 3 9 0
  11 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 14 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 21 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เจิ้นโจว-ลั่วหยาง-ซีอาน

  เริ่มต้น 19,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 9 0
  14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว

  เริ่มต้น 19,999
  6 5 15 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 29 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 13 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ทริปไหว้พระ ซัวเถา ไต่ฮงกง เฮียงบู่ซัว ไฮ่ตังม่า วัดดอกไม้ขาว เมืองเฉาหยาง

  เริ่มต้น 19,999
  4 3 8 0
  20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เฉินตู สัมผัส 2 อุทยาน หวงหลง+ซงผิงโกว

  เริ่มต้น 19,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 16 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 13 ธ.ค. 2560 - 18 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Two Tone ไหทองคำ

  เริ่มต้น 20,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 4 13 0
  17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยว 2 มหานคร (Two Tone ไหทองคำ)

  เริ่มต้น 20,799 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 4 13 0
  17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว

  เริ่มต้น 20,799
  6 5 15 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

  เริ่มต้น 20,799
  6 5 15 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก แกรนด์แคนยอน ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง

  เริ่มต้น 20,900
  5 4 11 0
  26 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 26 ก.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2560
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 28 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 25 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 10 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 10 ม.ค. 2561 - 14 ม.ค. 2561
  • 17 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2561
  • 24 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
  • 31 ม.ค. 2561 - 04 ก.พ. 2561
  • 07 ก.พ. 2561 - 11 ก.พ. 2561
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว

  เริ่มต้น 20,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 15 0
  27 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
  • 29 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว

  เริ่มต้น 20,900
  6 5 14 0
  16 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 21 ต.ค. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 16 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560
  • 23 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 14 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ครบสูตร จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว

  เริ่มต้น 20,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 15 0
  29 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 29 ก.ย. 2560 - 04 ต.ค. 2560
  • 06 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง พระราชวังกู้กง คลังสมบัติจักรพรรดิ ภัตราคาร เติ้งลี่จวิน

  เริ่มต้น 20,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 3 11 0
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 20 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางชา-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ภูเขาอวตาร

  เริ่มต้น 20,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 15 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 20 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
  • 31 ธ.ค. 2560 - 05 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ผู่ถ่อซาน หังโจว

  เริ่มต้น 20,999
  5 4 12 0
  14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน คุนหมิง อุทยานป่าหิน (Kunming แหล่ม เบย)

  เริ่มต้น 21,799
  4 3 9 0
  20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Snow World ปักกิ่ง พระราชวังกู้กง

  เริ่มต้น 21,799
  5 3 11 0
  28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา

  เริ่มต้น 21,799
  6 5 16 0
  12 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561
  • 26 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
  • 02 ก.พ. 2561 - 07 ก.พ. 2561
  • 01 มี.ค. 2561 - 06 มี.ค. 2561
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาเทียนเหมินซาน (Elegant of Zhangjiajie)

  เริ่มต้น 21,888
  6 5 16 0
  27 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร (Elegant of Zhangjiajie)

  เริ่มต้น 21,888
  6 5 16 0
  27 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ก.ย. 2560 - 02 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง

  เริ่มต้น 21,900
  5 4 12 0
  19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก 5 วัน

  เริ่มต้น 21,900
  5 4 12 0
  27 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 04 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Chengdu กู้โลก

  เริ่มต้น 22,799
  5 4 11 0
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ดีสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง

  เริ่มต้น 22,799
  5 4 11 0
  18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
  • 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉางซา - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (1)

  เริ่มต้น 22,888
  6 5 15 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา-จางเจียเจี้ย-ฟ่งหวง

  เริ่มต้น 22,888
  6 5 15 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 15 ต.ค. 2560 - 20 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีนบินตรงเซี่ยงไฮ้ พระใหญ่หลิงซาน ซูโจว หังโจว

  เริ่มต้น 22,900
  5 3 11 0
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง Impression Lijiang

  เริ่มต้น 22,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 15 0
  18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 21 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Best Season of Songpingo

  เริ่มต้น 23,777 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 15 0
  11 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Best of Kunming) KMG01

  เริ่มต้น 23,777 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 15 0
  17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์

  เริ่มต้น 23,799
  6 5 15 0
  18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 06 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 01 ธ.ค. 2560
  • 05 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 19 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง Shangri - La กร๊ด วน ป๊ายยยย

  เริ่มต้น 23,799
  6 5 15 0
  18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 06 พ.ย. 2560 - 11 พ.ย. 2560
  • 26 พ.ย. 2560 - 01 ธ.ค. 2560
  • 05 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 19 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก

  เริ่มต้น 23,900
  5 4 12 0
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 28 พ.ย. 2560 - 02 ธ.ค. 2560
  • 02 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 28 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
  • 29 ธ.ค. 2560 - 02 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ Impression Wulong

  เริ่มต้น 23,900
  5 4 12 0
  27 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า Wawow

  เริ่มต้น 23,900
  6 4 15 0
  20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เกาหลี - เซี่ยงไฮ้ Colorful Autumn

  เริ่มต้น 23,900
  6 4 13 0
  18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ Impression Wulong

  เริ่มต้น 23,900
  5 4 12 0
  11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์เกาหลี เซี่ยงไฮ้ (Colorful Autumn)

  เริ่มต้น 23,900
  6 4 13 0
  18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน คุนหมิง - ต้าลี่ – ลี่เจียง

  เริ่มต้น 23,900
  5 4 12 0
  21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง เรือสำราญสุดหรูระดับ 5ดาว President Cruise No.7

  เริ่มต้น 23,999
  5 4 13 1
  15 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 15 ต.ค. 2560 - 19 ต.ค. 2560
  • 23 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
  • 04 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 28 พ.ย. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
  • 15 ธ.ค. 2560 - 19 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง 2560 ตามรอยประวัติศาสตร์สามก๊ก โชว์ราชวงศ์ถัง

  เริ่มต้น 24,900
  5 4 12 0
  19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เจาะลึกฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย (1)

  เริ่มต้น 24,900
  6 5 16 0
  20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน เจาะลึกฉางซา-เฟิ่งหวง-จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว

  เริ่มต้น 24,900
  6 5 15 0
  20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 09 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน ฉงชิ่งคุ้มฝุดฝุด

  เริ่มต้น 24,900
  5 4 12 0
  21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 18 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง Standard

  เริ่มต้น 24,900
  5 4 12 0
  22 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 22 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน สุดคุ้ม เที่ยวสองเมือง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (บินภายใน)

  เริ่มต้น 24,900
  6 4 15 0
  17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ฟ่งหวง

  เริ่มต้น 24,900
  6 5 15 0
  06 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำอุทยาน)

  เริ่มต้น 24,900
  6 5 15 0
  14 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 14 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 21 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 07 ธ.ค. 2560 - 12 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์เกาหลี เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ เกาหลี - เซี่ยงไฮ้ Enjoy Ski Resort

  เริ่มต้น 24,900
  6 4 13 0
  30 พ.ย. 2560 - 05 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 พ.ย. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู่ซี (1)

  เริ่มต้น 24,999
  5 4 13 0
  18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี

  เริ่มต้น 24,999
  5 4 13 0
  18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว

  เริ่มต้น 24,999
  5 4 13 0
  18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 19 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง

  เริ่มต้น 24,999
  6 4 12 0
  17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง Best Season of Jiuzhaigou (CTU01)

  เริ่มต้น 25,777 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 15 0
  11 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 11 ต.ค. 2560 - 16 ต.ค. 2560
  • 12 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 25 ต.ค. 2560 - 30 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 02 พ.ย. 2560 - 07 พ.ย. 2560
  • 03 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560
  • 09 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์

  เริ่มต้น 25,888
  4 3 8 0
  20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (2)

  เริ่มต้น 25,888
  4 3 8 0
  20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เจาะลึกฉางซา เฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย (2)

  เริ่มต้น 25,900
  6 5 16 0
  09 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 09 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

  เริ่มต้น 25,900
  6 5 15 0
  24 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 24 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
  • 07 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 21 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 19 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เกาหลี - เซี่ยงไฮ้ Enjoy Ski Resort

  เริ่มต้น 25,900
  6 4 13 0
  30 พ.ย. 2560 - 05 ธ.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 30 พ.ย. 2560 - 05 ธ.ค. 2560
  • 27 ธ.ค. 2560 - 01 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน สุดคุ้ม เที่ยวสองเมือง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (บินภายใน)

  เริ่มต้น 25,900
  6 4 15 0
  17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 23 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ท่องมหานครเซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน แดนพระโพธิสัตว์กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์

  เริ่มต้น 25,900
  6 4 13 0
  20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Beijing Hiso โดนใจ พักดี๊ดี

  เริ่มต้น 25,900
  5 4 12 0
  21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง พัก 5 ดาว ไม่ลงร้านช้อป

  เริ่มต้น 25,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  04 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 04 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 29 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 13 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 20 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 31 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

  เริ่มต้น 25,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  5 4 12 0
  27 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 27 ก.ย. 2560 - 01 ต.ค. 2560
  • 04 ต.ค. 2560 - 08 ต.ค. 2560
  • 18 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 05 พ.ย. 2560
  • 08 พ.ย. 2560 - 12 พ.ย. 2560
  • 15 พ.ย. 2560 - 19 พ.ย. 2560
  • 22 พ.ย. 2560 - 26 พ.ย. 2560
  • 29 พ.ย. 2560 - 03 ธ.ค. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 10 ธ.ค. 2560
  • 13 ธ.ค. 2560 - 17 ธ.ค. 2560
  • 20 ธ.ค. 2560 - 24 ธ.ค. 2560
  • 31 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เจิ้งโจว-อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง

  เริ่มต้น 25,999 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 4 12 0
  17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด (2)

  เริ่มต้น 26,888
  6 5 15 0
  20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 22 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

  เริ่มต้น 26,900
  6 5 15 0
  13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 21 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
  • 01 พ.ย. 2560 - 06 พ.ย. 2560
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 17 พ.ย. 2560 - 22 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 06 ธ.ค. 2560 - 11 ธ.ค. 2560
  • 22 ธ.ค. 2560 - 27 ธ.ค. 2560
  • 29 ธ.ค. 2560 - 03 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน Super คุ้ม 3 มรดกโลก อู่หลง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย

  เริ่มต้น 26,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 15 0
  10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน Super คุ้ม 3 มรดกโลก อู่หลง ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย

  เริ่มต้น 26,900 (ไม่รวมค่าวีซ่า)
  6 5 15 0
  10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 พ.ย. 2560 - 15 พ.ย. 2560
  • 24 พ.ย. 2560 - 29 พ.ย. 2560
  • 01 ธ.ค. 2560 - 06 ธ.ค. 2560
  • 08 ธ.ค. 2560 - 13 ธ.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน

  เริ่มต้น 27,799
  7 5 15 0
  16 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ต้าเหลียน เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิ้น

  เริ่มต้น 27,799
  7 5 15 0
  16 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 16 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรง อู่ฮั่น เขาบู๊ตึ๊ง เซียงหยาง

  เริ่มต้น 27,900
  6 5 14 0
  12 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 12 ต.ค. 2560 - 17 ต.ค. 2560
  • 26 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

  เริ่มต้น 27,900
  6 5 15 0
  30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561 (ดูทั้งหมด)
  • 30 ธ.ค. 2560 - 04 ม.ค. 2561
 • ทัวร์จีน คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-แชงกรีล่า Original

  เริ่มต้น 27,900
  5 4 12 0
  22 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 22 ต.ค. 2560 - 26 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่ถ่อซาน อู๋ซี

  เริ่มต้น 27,900
  6 5 15 0
  10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 10 ต.ค. 2560 - 15 ต.ค. 2560
  • 17 ต.ค. 2560 - 22 ต.ค. 2560
  • 24 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560
 • ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ฟ่งหวง (5 ดาว)

  เริ่มต้น 27,900
  6 5 15 0
  06 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)
  • 06 ต.ค. 2560 - 11 ต.ค. 2560
  • 13 ต.ค. 2560 - 18 ต.ค. 2560
  • 20 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560
  • 27 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงหังโจว จิ่วหัวซาน พักบนเขาหวงซาน

  เริ่มต้น 27,900
  5 4 15 0
  21 ต.ค. 2560 - 25 ต.ค. 2560 (ดูทั้งหมด)